Krönleins Bryggeri

Krönleins Bryggeri övergår till bioenergi – för ekonomin och klimatets skull.

Uppdrag

Krönleins Bryggeri ville skapa en hållbar och mer miljövänlig energiförsörjning i sin produktion. De valde därför att påbörja en energikonvertering och byta ut sin nuvarande energilösning – baserad på fossilt bränsle – till biobränsle, där träpellets mals ner till träpulver.

Uppdragsgivare:

Krönleins Bryggeri

Industri:

Bryggeri

Lösning/produkt:

BKtech BioFlex 3 MW för produktion av ånga

Kuriosa:

I sex generation har familjen Krönlein drivit sin bryggeriverksamhet, vilket gör dem till familjen med den längsta bryggartraditionen i Sverige.

Hur gjorde vi?

Krönleins stora satsning på fossilfri bioenergi finansieras delvis av Klimatklivet, och under 2022 påbörjades arbetet med en platsbyggd bioenergianläggning för produktion av ånga. Anläggningen har en uteffekt på 3 MW och ska drivas av träpulver. I och med att fabriken står i centrala Halmstad finns höga krav på rökgasrening, låga ljudnivåer och arkitektoniska förutsättningar utifrån ett bygglovsperspektiv – någonting som BKtech tar hänsyn till under processens gång.

Bryggeriet som satsar på framtiden

I sex generationer har familjen Krönleins drivit bryggeriverksamhet i Halmstad. Lyssna på när Carl Krönlein, VD berättar om branschens hållbarhetskrav, strävan mot en fossilfri dryckesproduktion och en ”galen” energimarknad.

Så här mycket kan du spara

Genom att energikonvertera från fossilt bränsle till fossilfri bioenergi kan ni spara på både klimatet och ekonomin. Gör en beräkning utifrån er verksamhet och ta reda på hur mycket ni kan spara i C0₂ och i kassan.

Gör din beräkning

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Henrik Juhlin

Projektledare

+46 (0)73-396 49 79

henrik.juhlin@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler företag som har våra lösningar