Cardboard boxes, VPK Group

VPK Packaging A/S, Randers

Fossilfri ånga och certifiering för VPK

VPK producerar skräddarsydda lösningar för wellpappförpackningar. Förpackningarna görs av returpapper och passar för konsumtionsvaror, mat och dryck, e-handel och industri. Genom investeringen blir produktionen fossilfri, förnybar och hållbar.

Uppdragsgivare:

VPK Packaging A/S, VPK Group, Randers, Danmark

Industri:

Emballagelösningar

Lösning/produkt:

BKtech BioTwin Steam 4 MW för produktion av ånga.

Kuriosa:

Sedan 1935 har VPK tillverkat wellpapp för förpackningar.

Hur gjorde vi?

Under april gjöts betongplattan för BKtech:s modulära bioenergianläggning BioTwin hos VPK. Anläggningen kommer att levereras under slutet av maj 2023. Leveransen, som går från Blomstermåla där anläggningen är tillverkad till Randers i Danmark, består av fyra moduler, två filter, två skorstenar, två silos och en askcontainer. Innan leverans görs provtryckningar och en FAT (factory acceptance test) i Blomstermåla. Som första wellpapptillverkare i Skandinavien har VPK tilldelats den högsta BRC-certifieringsnivån (BRC Global Standard för emballage och emballagematerial) för produktionsanläggningarna i Norrköping och Randers i Danmark.

Ångdriven ambition mot CO₂ neutralitet

VPK i danska Randers producerar högkvalitativt emballage av återvinningsbart papper. Företaget har ett ambitiöst mål om att vara CO₂ neutrala 2025 och produktionen av ånga i deras BioTwin Steam 4MW har varit en viktig byggsten i arbetet. Hör VD Morten Kjeldgaard berätta om varför man valde BKtech som leverantör.

Resultat

En effektiv installationsprocess är avgörande för ett lyckat byte till fossilfria bränslen. På filmen kan du se hur vi gick till väga för att installera anläggningen hos VPK Randers. Modulerna och filtren väger strax under 100 ton. När ångledningar svetsats, kablage dragits och isolering gjorts återstår provdrift och överlämning, samtidigt som VPK:s personal utbildas i BioTwin-anläggningen.

”Projektet för VPK Randers är just nu under full produktion i fabriken i Blomstermåla. Det pågår montage, svets och elinstallationer samtidigt. Som projektledare har jag en kontinuerlig kontakt med VPK:s projektansvarige på site under projektets gång, för att se till att tidplanen efterföljs och att de olika etapperna sker så smidigt som möjligt.”

Michael Björlefeldt

Projektledare

Fler företag som har våra lösningar