Wermlands Mejeri

Det lokala mejeriet som tar ett globalt ansvar med fossilfri produktion

Uppdrag

Den svenska mejeribranschen står för stora klimatutmaningar – som många livsmedelsbranscher – och få jobbar så hårt som våra svenska bönder för att nå dem. Förändringar i väder, världen, klimatet och konsumentvanor gör att flera omställningar är nödvändiga. För Wermlands Mejeri handlade det bland annat om att ställa om från fossil eldningsolja till fossilfri bioenergi.

Uppdragsgivare:

Wermlands Mejeri AB

Industri:

Livsmedelsproduktion

Lösning/produkt:

BKtech BioOne Steam 700 kW för produktion av ånga

Kuriosa:

”Mu eller aldrig” är ett av mejeribolagets slagord. Detsamma gällde när de ställde om för klimatets skull.

Hur gjorde vi?

Wermlands Mejeri tecknade ett avtal med oss på BKtech för att göra en energikonvertering: från den fossila oljan till fossilfri och hållbar bioenergi. Produktionen av ånga görs nu i en ny mobil bioenergianläggning på 700 kW som drivs av träpellets. Ett viktigt steg mot en mer hållbar och klimatsmart mejeriproduktion i vackra Värmland!

Bioenergi ger stor driftsäkerhet

”Mu eller aldrig” är ett av mejeribolagets slagord. Här berättar Ynge Gustafsson om hållbar mejeriproduktion, driftsäkerhet och att investeringen av en bioenergianläggning nog är den bästa Ynge någonsin gjort.

Resultatet

Leveransen av den nya bioenergianläggningen skedde hösten 2021 och har precis kommit i bruk. Invigningen skedde med bandklippning och besök av landshövdingen Georg Andrén och andra inbjudna gäster. Nu väntar en spännande framtid tillmötes, där den nya anläggningen är en viktig del i mejeriets stora klimatarbete. Vi ser fram emot att så snart som möjligt leverera resultat för både CO₂-reducering och ekonomiska besparingar – och att få fortsätta arbeta med Wermlands Mejeri.

Projektet delfinansierades av Klimatklivet.

-93%

-65%

Utsläpp
Kostnad

Generell bränslebesparing, ej relaterat till specifikt kundcase.

Jonas Gustavsson, BKtech

Har du några frågor om projektet?
Hör av dig till:

Jonas Gustavsson

Projektledare

+46 (0)70-890 40 12

jonas.gustavsson@bktech.se

Jag vill bli kontaktad

Fler företag som har våra lösningar