Stockar, trave, skog i bakgrund

Vad är bioenergi?

Fler och fler ställer om från fossil energi till bioenergi – en viktig omställning som säkrar både naturen och framtiden. Men vad är egentligen bioenergi? Vi dyker ner i biobegreppen och reder ut vad som betyder vad.

Vad är biomassa?

Först vill vi bena ut vad biomassa egentligen är när du ställer om från fossilt bränsle. Biomassa är förnybar energi – till skillnad från fossila alternativ – som är producerat av biomassa; alltså rester eller avfall av organismer som inte längre utgör en funktion i ekosystemet längre.

Bioenergi kan tillverkas av exempelvis:

  • växter och växtdelar
  • matrester
  • slakteriavfall
  • slam från vattenreningsverk
  • restprodukter från skogsindustrin

Av dessa restprodukter skapas bioenergi i samklang med naturen. Det är samtidigt klimatsmart eftersom restprodukter tas omhand och inte förspills. Bioenergi finns i flera olika former: fast, flytande och gas. Fast bioenergi är exempelvis trä, ved och pellets, medan flytande bioenergi kan vara bioetanol och biodiesel. Biogas skapas när bakterier bryter ner organiskt avfall och bildar en särskild gas som kan användas för att driva olika typer av fordon. Bilar som kör på bananskal helt enkelt!

Vad är bioenergi?

Bioenergi är den energi som utvinns ur biomassa. Genom att ta tillvara växtdelar och restprodukter från naturen kan vi producera klimatsmart energi, istället för att låta restprodukter förmultna och gå till spillo. Bioenergi är dessutom koldioxidneutralt. Således bidrar inte bioenergi till ökade utsläpp likt förbränningen av olja och kol.

Vi på BKtech erbjuder fyra typer av bioenergi som tillverkas med hjälp av pellets:

  • ånga
  • hetvatten
  • hetolja
  • varmvatten

Vill du byta till fossilfri och förnybar bioenergi, men är osäker på vilken typ som passar din verksamhet? Då är du välkommen att kontakta oss för att påbörja resan mot fossiloberoende tillverkning.

Vilken typ av biobränsle arbetar BKtech med?

Alla våra mobila bioenergianläggningar drivs av restprodukter från skogsindustrin – med andra ord: pellets. Träpellets tillverkas av spillrester, flis och spån som uppkommer under träbearbetning, och annars inte skulle ha använts. Vi har egen produktion i Norrköping och Böta Kvarn, där vår träpellets tillverkas av kutterspån från gran och tall. Med hjälp av träpellets kan vi erbjuda våra kunder olika typer av bioenergi i våra anläggningar, beroende på verksamhet och behov.

Vad innebär förnybar energi?

Bioenergi kan också benämnas som förnybar energi. Det kan ibland vara lite svårt att greppa, eftersom energin som tillverkas i din industri inte nödvändigtvis kan användas om och om igen.

Förnybar energi innebär att energin du använder kommer från en källa som hela tiden förnyar sig själv. Skogsindustrin är ett bra exempel, där skogsbönder hela tiden planterar nya träd för varje nedhuggning. På så sätt är källan ständigt växande och förnybar, när vi ser till att källan till bränslet – i detta fall träden – inte ska ta slut. I vissa fall har vi också möjlighet att säkra framtiden genom att plantera två träd för varje enskilt träd som fälls. Den svenska skogsarealen växer varje år även om vi numera använder en stor mängd bioenergi i Sverige.

Hur kan bioenergi vara koldioxidneutralt?

Det stämmer inte att bioenergi är fritt från koldioxidutsläpp. Vid produktion av bioenergi tillkommer koldioxid som en restprodukt. Skillnaden är dock att mängden koldioxid som bildas vid produktionen av bioenergi, motsvarar den mängd koldioxid som växten tagit upp under hela sin tillväxt. Det innebär att koldioxidutsläppen inte kommer öka, utan istället hållas neutralt och bidra till god tillväxt för framtida växtlighet.

Koldioxid är viktigt för vårt ekosystem. Det är en stor beståndsdel av trädens och växtlighetens energi, som de behöver för att i sin tur avge syre. När ett träd dör och förmultnar släpper det ut samma mängd koldioxid när vi producerar bioenergi , och det går inte att undvika utsläpp av koldioxid. Men vid för hög koldioxidbelastning och stora koldioxidutsläpp skapas obalans, och det i sin tur bidrar till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Det är därför bioenergi är viktigt för att återskapa en koldioxidneutral balans i naturen och atmosfären.

Magnus Eklund, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Magnus Eklund

Sälj- & Marknadschef

+46 (0)70-867 63 78

magnus.eklund@bktech.se

Jag vill bli kontaktad