Bergnäsbron över Lule älv

BKtech skriver avtal med Luleå Energi

Luleå Energi är ett regionalt energibolag verksamma inom el, fjärrvärme, energitjänster, elhandel och fiberlösningar. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, Luleå Energi Elnät AB, Lunet AB, Bioenergi AB samt det med SSAB gemensamt ägda bolaget LuleKraft AB.

” – Den tidigare fastbränslepannan har uppnått sin livslängd och för att kunna säkerställa en fortsatt miljövänlig, stabil och säker leverans av fjärrvärme till kunder i Råneå valde vi att upphandla en ny pelletspanna”, berättar David Eriksson, Produktionsingenjör Luleå Energi.

Till Luleå Energi AB:s fjärrvärmesystem har BKtech äran att leverera en modulär BioDuo 4,5 MW hetvattenanläggning. Bioenergianläggningen placeras i området Råneå och är en prefabricerad pelletsanläggning producerad i Blomstermåla, Småland.

Utvärderingen av upphandlingen bestod av flera parametrar med olika poängsystem utvecklat av Luleå Energi AB och baserat på mångårig erfarenhet och spetskompetens inom bioenergianläggningar. Vi vann upphandling tack vare höga poäng på framförallt teknisk lösning och layout.

”- Vi är otroligt stolta över förtroendet att leverera en anläggning till Luleå Energi AB. Här visar vi hur viktig vår tekniska kunskap och kvalitét faktiskt betyder i utvärderingen. Vår tekniska lösning fick högsta möjliga poäng i utvärderingen och vi är säkra på att Luleå Energi AB har gjort rätt val utifrån kvalitet och driftsäkerhet”, berättar Matz Hed, Försäljningsingenjör BKtech.

En fördel med BioDuo 4,5 MW är att den har ett mycket brett effektspann. Den fungerar optimalt både vid låglast- som höglast och passar därför perfekt in i ett fjärrvärmesystem då anläggningen är mycket flexibel.

Bioenergi i form av träpellets är en fossilfri, förnybar och hållbar energikälla där man använder restprodukter, i form av spån, från träindustrin i harmoni med naturen och inte på dess bekostnad.

Vi tackar Luleå Energi AB för förtroendet och ser fram mot att få genomföra projektet.

Här kan du läsa mer om Luleå Energis resa mot fossilfritt samt den energiomställning som pågår i Luleå.

Hållbarhet – Luleå Energi (luleaenergi.se)

Är du nyfiken på att höra hur andra energibolag resonerat kring fossilfri fjärrvärme?

Lyssna på hur IWB, Basel Schweiz, resonerar här: https://bktech.se/play/iwb-bahnhof/
och läs hela kundreportaget här: https://bktech.se/referenser/iwb-bahnhof/

BKtech – Building the Future with Good Energy

Kort om BKtech:

Med en omsättning på över 275 Mkr, lång erfarenhet och mycket hög kompetens är BKtech marknadsledande i Sverige i att bygga modulära och mobila fossilfria energianläggningar 1 till 15 MW, främst för industrin och energibolag, för varmvatten, hetvatten och ånga baserat på förnybara torra biobränslen. Genom att kunna erbjuda hela kedjan från förstudie, konstruktion, tillverkning, installation, service och leveranser av biobränsle kan vi i egen regi tillgodose våra kunders långsiktiga önskemål och behov.

För mer information kontakta:

Magnus Eklund, Sälj & Marknadschef, BKtech Group AB
magnus.eklund@bktech.se
0708 67 63 78