Elledningar, stolpar mot himmel

Kan bioenergi användas av energibolag?

Många energibolag idag erbjuder fossilfri el från vind- och vattenkraft. Men för att driva topp- och reservlast i fjärrvärmenäten används en stor mängd fossil energi, som i sin tur ger stort klimatavtryck.

Vad är topplast och reservlast?

Topp- och reservlast används främst för att stötta fjärrvärmenätet när det exempelvis blir väldigt kallt, och kan också användas i de fall där den normalt planerade produktionen uteblir.

Hur kan bioenergi användas av energibolag?

En bioenergianläggning har samma verkan och funktion som en äldre fossileldad panna, men den minskar klimatavtrycket avsevärt tack vare nyttjande av bioenergi.
Fördelarna med att byta till en bioenergianläggning är många för energibolag:

  • vi kan leverera bioenergianläggningar som kan förbränna flera olika bränslen: träpellets, träpulver, biogas och bioolja
  • variationen i bränsle ger en större garanti för eventuella framtida brister i vissa bränsleslag
  • anläggningen är flexibel och flyttbar om så skulle behövas
  • CO₂-utsläppen kommer minska kraftigt, och bolaget är med i kampen för klimatet
  • möjligheten att välja energislag utefter marknadspris kan ge stadigare pris till kunder

En bioenergianläggning för topp- och reservlast kan ge trygghet i de scenarior där reservpannorna behöver sättas in.

Vi på BKtech levererar inte bara bioenergianläggningar – vi har flera olika tjänster och avtal som underlättar drift, bränsledistribution, underhåll av anläggning och annan typ av service, så att energibolaget i sin tur kan koncentrera sig på att ta hand om sina kunder och sina energileveranser. Varmt välkommen att kontakta oss om ni är intresserade att byta ut topp- eller reservlastanläggningar till mer klimatsmarta bioenergianläggningar från BKtech.

Vilken bioenergianläggning passar ett energibolag?

Vi på BKtech rekommenderar främst två av våra bioenergianläggningar till energibolag: BioMax och BioMulti. Dessa två anläggningar kan anpassas till olika energislag – tack vare multifuelbrännare – för att göra anläggningen mer flexibel och mindre beroende av ett och samma energislag.

BioMulti kan producera mellan 3 till 7 MW, och BioMax kan producera ända upp till 15 MW. Det gör dem både kraftfulla, effektiva och flexibla, och hjälper samtidigt till att minska både klimatavtryck och driftskostnader.

Christer Rosendal, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Christer Rosendahl

Försäljningsansvarig Energibolag

+46 (0)70-770 23 10

christer.rosendahl@bktech.se

Jag vill bli kontaktad