Blandade livsmedel

Passar en bioenergianläggning livsmedelsindustrin?

Svensk livsmedelsindustri är viktiga verksamheter som förser oss med kvalitativa produkter inom mat och dryck. Att konvertera till förnybar och fossilfri bioenergi ger både ekonomiska besparingar och ett mindre klimatavtryck.

Vilka livsmedelsindustrier kan energikonvertera?

Vi på BKtech har, och har haft, nära samarbeten med mejerier, charkuterier, slakterier, kycklinguppfödning, snackstillverkare, bryggerier och många fler. Det finns egentligen ingen begränsning som säger att en typ av livsmedelstillverkare inte kan energikonvertera – ju fler som går från fossila bränslen till bioenergi, desto bättre för både klimatet och företagets ekonomi.

Vilken typ av anläggning som behövs, vilka avtal som passar er och hur den faktiska processen går till varierar dock stort. Ett mindre mejeri kanske klarar sig gott och väl på vår bioenergianläggning BioOne som producerar energi upp till 2MW, medan en större energiförbrukare behöver vår dubbla anläggning BioTwin eller det ännu större alternativet BioMulti. För att komma fram till behovet gör vi grundliga förstudier och analyser tillsammans med er, så att processen ska bli så smidig som möjligt.

Störs min verksamhet av en energikonvertering?

Vårt mål är att arbeta så smidigt som möjligt för att ni ska känna er trygga och verksamheten ska kunna flyta på relativt oavbrutet under hela energikonverteringen. Det som kan påverka eventuell produktion är den korta tid det tar att installera den färdiga bioenergianläggningen och koppla på den till verksamhetens befintliga produktion.

Eftersom våra anläggningar prefabriceras i moduler i Blomstermåla, Småland, kan vi leverera snabbt och utföra mycket smidigare installationer jämfört med anläggningar som byggs på plats. Oftast tar en installation av de prefabricerade modulerna hos en kund ca. 3-4 veckor. Kundens verksamhet berörs inte under den här tiden utan endast under det korta avbrott som behövs då den nya anläggningen slutligen driftsätts.

Arbetar du inom en livsmedelssektor som handskas med djur kommer vi givetvis ta med detta i beräkningen och ha täta samtal med dig för att inte störa djuren onödigt mycket. Du som producent känner dina djur bäst, och vi planerar alltid med djurens och verksamhetens bästa i åtanke.

Varför passar bioenergi livsmedelsindustrin?

Fossilfri och förnybar bioenergi passar alla typer av industrier och verksamheter, eftersom själva bioenergianläggningen är anpassningsbar och noga genomtänkt i sin konstruktion. Det finns dock flera anledningar till varför en bioenergianläggning skulle passa just livsmedelsindustrin:

  • vid hantering av djur kan energikostnaderna minska för uppvärmning av stallar och drift av maskinutrustning.
  • den redan pressade livsmedelsproduktionen kan få minskade energikostnader för själva tillverkningen av den färdiga produkten.
  • svensk- och lokalproducerat livsmedel behövs för svenskt näringsliv, och att därmed minska både klimatavtryck och ekonomiska kostnader kan gynna industrin.
  • äldre industrier och verksamheter med åldrande maskinutrustning kan minska sina drifts- och underhållningskostnader tillsammans med BKtech’s olika tjänster.

För att närmare ta reda på hur er livsmedelsverksamhet skulle kunna gynnas av förnybar och fossilfri bioenergi är du varmt välkommen att kontakta oss på BKtech. Vi erbjuder främst bioenergianläggningar tillsammans med anpassade energileveransavtal, som gör det enkelt att fortsätta göra det ni gör bäst, medan vi tar hand om resten.

Läs gärna våra kundreferenser, där vi berättar mer om resorna vi gjort – och gör – tillsammans med en mängd kunder i olika industriverksamheter.

Staffan Lundegårdh, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Staffan Lundegårdh

Försäljningsansvarig Industri

+46 (0)76-130 97 88

staffan.lundegardh@bktech.se

Jag vill bli kontaktad