High Coast Whisky

Case

Joseph Bautista, Svenska Lantchips

Svenska Lantchips

Svenska Lantchips har längre strävat efter att göra så goda chips som möjligt – både för konsumenten och klimatet. Därför togs beslutet att överge den gamla propangasen och istället övergå till biomassa för att värma upp fritöserna. Hör mer om historien bakom Svenska Lantchips, och beslutet att energikonvertera till fossilfri bioenergi.

Roger Melander, High Coast Whiskey

High Coast Whisky

I Bjärtrå utanför Kramfors tillverkas högkvalitativ whisky. Ta del av resan till fossilfri produktion och sänkta energikostnader genom att lyssna på Roger Mellander, Destillerichef på High Coast Whiskey.

Björn Hellner, Skövde Slakteri

Skövde Slakteri

Skövde Slakteri har bedrivit sin verksamhet i över 40 år och har nu bestämt sig att bli fossilfria. Hör Björn Hellner, Underhållschef berätta om hållbar produktion och samarbetet med BKtech.

Anders Segerström, Falköpings Mejeri

Falköpings Mejeri

Mejeriet har en starkt uttalad policy om att ta hänsyn till hela samhället, naturen och framtida generationer. I BKtech Play berättar bland annat Anders Segerström, VD hur mejeriet reducerat sina CO₂ utsläpp med ca 2880 ton årligen.

Bill Wigren och Andreas Norman, Nya Lantfågel

Nya Lantfågel på Österlen

Hör Andreas Norman, Inköpschef och Bill Wigren, PTA-Chef berätta om BKtech:s Plug&Play-lösning belägen vid havets kant i vackra Simrishamn. Du kommer också ta del av resonemang kring sänkta energikostnader och fossilfri produktion.

Jenny Johansson, Atria Borås

Atria

Atria i Borås tillverkar några av våra mest älskade korvklassiker. Här berättar Jenny Johansson, Platschef om beslutet att konvertera till träpellets, driftsäkerheten och strävan mot att bli fossilfria och minskade energikostnader.

Carl Krönlein, Krönlein Bryggeri

Krönleins Bryggeri

I sex generationer har familjen Krönleins drivit bryggeriverksamhet i Halmstad. Lyssna på när Carl Krönlein, VD berättar om branschens hållbarhetskrav, strävan mot en fossilfri dryckesproduktion och en ”galen” energimarknad.

Yngve Gustafsson, Wermlands Mejeri

Wermlands Mejeri

”Mu eller aldrig” är ett av mejeribolagets slagord. Här berättar Ynge Gustafsson om hållbar mejeriproduktion, driftsäkerhet och att investeringen av en bioenergianläggning nog är den bästa Ynge någonsin gjort.

Webinars

BKtech förklarar - vem kan de hjälpa

Fördelar med modulära system i bioenergianläggningar

BKtech förklarar - vem kan de hjälpa

Casebeskrivning av termisk hetolja

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Hur stor är en modul i den mobila bioenergianläggningen?

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Träpellets till mindre anläggningar och träpulver till större anläggningar

BKtech förklarar - vem kan de hjälpa

En mobil bioenergianläggning passar många industrier

BKtech förklarar - vem kan de hjälpa

Passar mobila bioenergianläggningar energibolag?

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Hur lång tid tar installationen av en mobil bioenergianläggning?

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Hur mycket kan industrin spara med en mobil bioenergianläggning?

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Hur kan en mobil bioenergianläggning användas av energibolag?

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Säker och trygg bioenergi med multifuel under energikriser

Björn på BKtech förklarar multifuel

Vilka bränslen kan användas i en multifuelbrännare?

Björn på BKtech förklarar multifuel

Vilka är fördelarna med multifuel?

Björn på BKtech förklarar multifuel

Min- och maxlast; hur funkar multifuel vid ökad konkurrens & minskad produktion?

Björn på BKtech förklarar multifuel

Vilka bränslen fungerar i en multifuelbrännare?

Björn på BKtech förklarar multifuel

Hur funkar processen med träpulver i en multifuelbrännare?

BKtech förklarar - vem kan de hjälpa

Vilka kan BKtech hjälpa?

En bioenergianläggning från BKtech passar många industrier och verksamheter som vill minska sitt klimatavtryck och reducera sina ekonomiska kostnader. Processindustrier, livsmedelsindustrin och energibolag är några verksamheter som kan gynnas av fossilfri bioenergi.

Hör när Niklas och Krister berättar mer om BKtech’s olika målgrupper.

Björn på BKtech förklarar multifuel

Vad är multifuel?

En multifuel-brännare möjliggör användandet av flera fossilfria bränslen samtidigt: exempelvis träpulver, bioolja och biogas. I större bioenergianläggningar med högre effekt krävs en annan form av biobränsle än träpellets, eftersom träpellets brinner för långsamt för att komma upp i den värmekapacitet som behövs.

Hör mer om när Björn beskriver funktionen av träpulver och finessen bakom en multifuel-brännare.

BKtech berättar om bioenergi för livsmedelsindustrin

Bioenergi för livsmedelsindustrin

Med bioenergi från BKtech kan flera verksamheter inom livsmedelsindustrin bli fossilfria, reducera energikostnaderna, spara pengar och bli mer klimatsmarta.

Hör mer om energikonvertering från fossila bränslen till fossilfri bioenergi för livsmedelsbranschen i detta avsnitt av BKtech Play.

BKtech om fördelar med bioenergiförbränning

Fördelar med bioenergi

Det finns flera fördelar med fossilfri bioenergi, och en av de största anledningarna är att det fossila bränslet ersätts med hållbart och förnybart bränsle, som ger lägre klimatpåverkan och reducerade energikostnader för företaget.

Hör mer om när Staffan och Björn från BKtech går igenom bioenergins fördelar.