Kapade stockar i glänta

Energislag och energibärare

Vad är energislag

Energislag handlar om olika typer av energier som kan förse hushåll, företag och industrier med värme, el och energi – helt enkelt vilken slags produktion som ger energi. Exempel på energislag är:

 • vattenkraft
 • vindkraft
 • kärnkraft
 • bioenergi
 • olja
 • kol
 • gas

Alla dessa slag producerar energi, och idag vill många byta från fossila energislag – olja, gas och kol – till fossilfria energislag, som vatten- och vindkraft eller bioenergi. Det är en viktig omställning för världen och klimatet, och som dessutom kan t.ex. reducera en industris energikostnader med upp till 70%. Kontakta gärna oss om du är intresserad att göra en energikonvertering till bioenergi från BKtech.

Vad är energibärare?

Energibärare handlar om i vilken form som värmen eller energin levereras från energislaget. Energi kan nämligen transporteras på olika sätt, där BKtech har anläggningar framtagna för fyra olika typer av energibärare:

 • ånga
 • hetvatten
 • varmvatten
 • termisk hetolja

Energibärarna gör det möjligt för industrier och verksamheter att producera sina varor och ha ett rullande och fungerande maskineri. Ett typiskt exempel är energislaget fossil oljebränning, som ger värme eller energi via energibäraren ånga, och därmed driver industrin och produktionen framåt. I en energikonvertering ersätter vi på BKtech ofta oljeeldade ångpannor med moderna och mobila bioenergianläggningar som vi tillverkar lokalt i Blomstermåla, Småland.

Olika typer av energibärare

En bioenergianläggning från BKtech kan producera fyra olika typer av energibärare för svensk industri. Vilken energibärare som passar vilken industri beror lite på den exakta verksamhetsinriktningen och behoven som behöver uppfyllas.

 • Ånga är en idealisk energibärare där höga temperaturer – upp till 200°C – eftersträvas i en process, och finns i tre olika faser: fuktig ånga, mättad ånga och överhettad ånga. Typiska industrier som använder ånga är livsmedelsindustrin, där framför allt charkuterier, slakterier, mejerier och bryggerier använder sig av ånga. BKtech har dock även kunder inom pappersindustrin, där främst emballagetillverkning drivs bäst av ånga.
 • Hetvatten används som energibärare där temperaturer över 120°C behövs för en tillverkningsprocess eller i ett fjärrvärmenät. Hetvatten är också vanligt inom tillverkningsindustrin, där betongtillverkare och verksamheter inom ytbehandling är typiska kunder. Läs gärna om vårt samarbete med ESS-ENN Timber där vi levererade en bioenergianläggning för hetvatten.
 • Varmvatten som värmebärare används för temperaturer upp till 100°C, och används ofta för uppvärmning av lokaler. Det finns många typkunder för varmvatten, och vårt samarbete med Stranda Kyckling AB är ett bra exempel på hur en bioenergianläggning kan installeras för uppvärmning med varmvatten.
 • Hetolja som energibärare används där höga temperaturer ska uppnås, som ligger någonstans mellan hetvattnets och ångans temperatur. Typiska kunder kommer från kemiindustrin, där limtillverkning är ett exempel på tillverkningsprocess där hetolja används.

Vilken energibärare passar dig?

Beroende på industri, verksamhetsinriktning och behov, kan olika energibärare passa olika bra. Därför gör vi på BKtech alltid en behovsanalys när vi påbörjar ett samarbete med en ny kund, för att ta reda på exakt vad som skulle passa bäst. Är du nyfiken på hur andra gjort kan du läsa om våra tidigare kundsamarbeten, som alla har olika verksamheter och behov. Den gemensamma nämnaren är att alla har minskat på sitt klimatavtryck och reducerat sina driftskostnader ordentligt sedan de bytte till en bioenergianläggning från BKtech!

Varmt välkommen att kontakta oss för att få personlig hjälp och påbörja en energikonvertering till fossilfri bioenergi.

Magnus Eklund, BKtech

Har du några frågor? Välkommen att kontakta mig.

Magnus Eklund

Sälj- & Marknadschef

+46 (0)70-867 63 78

magnus.eklund@bktech.se

Jag vill bli kontaktad