Träpellets och gröna blad

Träpellets och träpulver

Träpellets och träpulver är restprodukter från skogs- och jordbruksindustrin, och används i BKtech’s bioenergianläggningar för att producera fossilfri och förnybar bioenergi.

Vad är träpellets?

Träpellets tillverkas av restprodukter från träindustrin. Sågspån, kutterspån och andra typer av restprodukter pressas ihop till små träpellets i storleken 6-8 millimeter och används i våra bioenergianläggningar. Det är ett effektivt sätt att ta tillvara restprodukter som annars skulle gå till spillo, och utnyttja allt material som finns inom skogs- och jordbruksindustrin. På så sätt skapar vi inte bara förutsättningar för klimatsmart bioenergi, vi skapar också förutsättningar för att minska spill och rester som annars skulle gå förlorat.

Vad är träpulver?

Träpulver är enkelt nog nedmalda träpellets, och är således tillverkade av exakt samma material som pellets: alltså sågspån och kutterspån (spillrester) från skogs- och jordbruksindustrin. Pellets och pulver används till olika bioenergianläggningar beroende på vilket energikapacitet anläggningen är byggd för. Fördelen med träpulver är att laständringar (ökning eller minskning av energiproduktionen) kan hanteras snabbt.

Vad är skillnaden mellan träpellets och träpulver?

Det är ingen stor skillnad mellan träpellets och träpulver, annat än den faktiska konsistensen. De är tillverkade av samma material – sågspån eller kutterspån – men är antingen ihoppressade till pellets eller nedmalda till pulver.

Den större skillnaden handlar om användningsområdet: träpellets är det vanligaste bränslet i BKtech’s mindre bioenergianläggningar, som exempelvis BioOne eller BioTwin. De tillverkas med en energikapacitet upp till 2MW per anläggning, där BioTwin kan komma upp i en kapacitet på 4MW på sina dubbla pannor – därav namnet Twin.

Men om en verksamhet behöver större energikapacitet – som exempelvis BioMax som kan levereras med en effekt upp till hela 15MW – finns det helt enkelt ingen utrustning som hanterar träpellets. Istället används träpulver i ett multibrännarsystem, där även annan typ av bioenergi – som biogas eller bioolja – kan användas.

Vill ni energikonvertera till fossilfri bioenergi? Välkommen att kontakta oss för personlig hjälp och rådgivning. Testa också vår räknesnurra och ta reda på hur mycket er verksamhet kan spara i både CO₂-utsläpp och energikostnader.