Energilösningar

Läs mer

Bränslepellets

Läs mer 

Service

Läs mer 

Produktion

Läs mer 

Därför ska du
välja oss

BKtech’s lösningar för hållbar energiproduktion är framtagna i nära samarbete med industrin och utvecklade att hjälpa våra kunder sänka kostnader genom processoptimering och samtidigt bli bättre ur miljösynpunkt genom att ställa om från fossila bränslen till bioenergi. Våra systemleveranser inkluderar allt från behovsanalys, konstruktion, projektering och byggnation av kompletta industri- och energianläggningar, till service, underhåll och drift samt försörjning av bränslepellets.

Biobränslet för
en grönare framtid

Vår pelletsproduktion vilar helt under BKtech’s klimatsmarta vingar. Vi tar ett helhetsansvar som är grönt rakt igenom och kan därför garantera en slutprodukt som matchar vår vision om minskad klimatpåverkan inom Sveriges industriprocesser.

Skapat av stormen Gudrun
och sunt förnuft.

För lite över tio år sedan, i efterdyningarna av stormen Gudrun, lades grunden till det som idag är BKtech. Där andra såg en katastrof såg vi nya möjligheter.

När hektar efter hektar av stormfälld skog förvandlats till virke och virkesförråden var fulla, föddes idén att göra pellets av resterna. Ur kunskapen om pellets växte insikten om pannans betydelse för energieffektiviteten. Därifrån var steget sedan inte långt till att utveckla helhetslösningar för långsiktigt hållbar energiproduktion med biobränsle.

I dag har verksamheten vuxit och breddats till en koncern med fyra bolag med huvudinriktning på energiomställning inom industrin.

Vår
filosofi

BKtech är en av marknadsledarna inom energikonvertering i Sverige. Vi ska sträva efter att skapa ett maximalt värde för våra kunder och miljön. Våra projekt bidrar till samhället genom säkra energitillgångar, minskad klimatpåverkan och förbättrad energieffektiviteten.

Building The Future With Good Energy